Bakom ridån

74. Intervju med Tobias Johansson, Musikalkontoret

March 12, 2019

Vi träffar ena halvan av Musikalkontoret, Tobias Johansson. Vi pratar om hur han hittade till musikalmusiken, hur musikalkontoret jobbar och Club Corner.